INOVMAN

 home

Investește în oameni !

„Inovarea educației universitare la nivelul ciclului de licență a viitorilor specialiști economiști în management și administrarea afacerilor pentru dezvoltarea durabila a organizațiilor din Romania în economia bazată pe cunoaștere – INOVMAN”

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 1.2. ”Programe de studii mai bune pentru studenți și piața muncii”
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara

Număr contract: POSDRU/156/1.2/G/136372